הרשמה למערכת SAIPLE

שם מלא - 8 אותיות לפחות
כתובת מייל חוקית

סיסמא בת 8 תווים לפחות המכילה לפחות 2 סוגים מתוך אותיות גדולות, אותיות קטנות, ספרות או סימנים,חלקו הראשון של המייל אינו יכול להיות חלק מהסיסמה
חייב להיות זהה לשדה הסיסמא